Projectes


Les obres ja siguin d’obra nova, reforma, rehabilitació o adequació son actuacions complexes amb un cost econòmic important i molt temps de dedicació.

Des de l’any 2001 ens dediquem a la confecció de projectes des de la fase inicial d’aixecament de plànols, el desenvolupament del projecte i la direcció de l’obra claus en mà, facilitant als nostres clients aquesta tasca.

Tenim molt en compte les necessitats, inquietuds, opinions  i gustos dels nostres clients; analitzem l’espai i proposem les millors solucions estètiques i funcionals que fan que el resultat sigui satisfactori; és per això que  es realitza un avantprojecte inicial amb plànols de distribució, croquis de solucions, propostes de materials,  perspectives 3D a fi que quedi ben definit el mateix.

Posteriorment es confecciona el projecte definitiu d’actuació, la valoració econòmica del mateix, el pla d’obra, la planificació i coordinació per tal de iniciar les obres; un cop tot decidit, el client no s’ha de preocupar de res mes fins que l’obra esta acabada.

Una bona planificació estalvia temps i diners doncs s’eviten les improvisacions.

 

HABITATGES – OFICINES – RESTAURACIÓ I TURISME RURAL – COMERÇOS

Disseny 3D habitació

Disseny 3D habitació